Het boek, inclusief routekaart, is voor € 17,50 te koop bij de leden van de werkgroep en bij vele (niet alle) boekwinkels en VVV kantoren in Twente.

Het boek kan ook voor € 17,50 plus € 4,00 verzendkosten besteld worden per e-mail bij t.huttenhuis[@]ziggo[.]nl met vermelding van:
  • Naam
  • Adres
  • Postcode en Woonplaats
Het boek wordt binnen 14 dagen toegezonden na ontvangst van € 21,50 op
rekening NL98 RABO 0116 4674 52
ten name van A. Huttenhuis 
onder vermelding van “boek